"Теорія функцій, функціональний аналіз
і їх застосування" (1965-1992)

На цьому сайті розміщені всі 58 випусків збірника «Теорія функцій, функціональний аналіз і їх застосування» (ТФФА), що видавався Харківським університетом з 1965-го по 1992-й рік.

До 1964-го року основним харківським математичним журналом були «Записки механіко-математичного факультету Харківського державного університету і Харківського математичного товариства». У 1964-му році видання «Записок» було припинено і натомість з'явилися більш спеціалізовані ТФФА та «Український геометричний збірник». Через кілька років розпочалося видання тематичних збірників Математичного відділення Фізико-технічного інституту низьких температур (ці збірники виходили менш регулярно і під різними назвами). Ці видання виходили у світ до 1992-го року. Починаючи з 1994-го року в Харкові видається журнал «Математична фізика, аналіз, геометрія», у 2005-му році журнал змінив назву на «Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії».

Склад редколегії ТФФА був вельми представницьким, до неї входили Н. І. Ахіезер, І. М. Глазман, М. Г. Крейн, Б. Я. Левін, В. А. Марченко, І. В. Островський. На такому ж високому рівні був і зміст. За два з половиною десятиліття там було опубліковано чимало робіт, що стали класичними. На жаль, багато випусків ТФФА не реферували ані в Mathematical Review, ані в Zentralblatt für Mathematik, і багато з робіт, що публікувалися в ТФФА, залишалися невідомими фахівцям.

Ми сподіваємося, що цей сайт дасть змогу хоч якоюсь мірою компенсувати такий недолік, зробивши доступними всі випуски ТФФА.

М. Л. Содін